ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอดปี2557

ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอดปี2557

คุณแม่คนไหนที่เตรียมตัว คลอดลูกในปี2557 มาดูวันดี ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์คลอดปี2557 กันเลยจ้า

ฤกษ์คลอดบุตร 2557

ฤกษ์คลอดบุตร 2557

ฤกษ์คลอดบุตร 2557 โดย อ.ฐิติกาญจน์ บทมูล

 การหาฤกษ์ในผ่าตัดคลอดของปี
วันที่ควรจะให้ฤกษ์การผ่าตัดคลอดบุตร ควรคำนึงถึงดังนี้

1. วันที่ดีของ ปีนักษัตร ปีมะเส็ง เริ่ม 16 เมษายน 2556 – 15 เมษายน 2557
วันที่ดี      คือ  วันพฤหัสบดี เป็นวันธงไชย
วันที่ดี      คือ  วันอาทิตย์ เป็นวันอธิบดี
วันที่ไม่ดี  คือ  วันพุธ เป็นวันอุบาทว์
วันที่ไม่ดี  คือ  วันอังคาร เป็นวันโลกาวินาศ

วันอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ สามารถทำการได้พอใช้

2. วันที่ดีของ ปีนักษัตร ปีมะเมีย 16 เมษายน 2557 – 15 เมษายน 2558
วันที่ดี      คือ  วันอาทิตย์ เป็นวันธงไชย
วันที่ดี      คือ  วันจันทร์ เป็นวันอธิบดี
วันที่ไม่ดี  คือ  วันเสาร์ เป็นวันอุบาทว์
วันที่ไม่ดี  คือ  วันพุธ เป็นวันโลกาวินาศ

วันอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ สามารถทำการได้พอใช้

3. ดูดวงดาว ตนุลัคน์ ในลัคนาของดวงแม่  จรมาตก ภพ “อริ, มรณะ, วินาศน์”  ไม่ควรให้ฤกษ์ผ่าตัดคลอดในช่วงนี้

4. ดูดาว ปุตตะ จรมาตก ภพ “อริ, มรณะ, วินาศน์” กับดวงแม่ ถ้ามีควรหลีกเลี่ยงการให้ฤกษ์ผ่าตัดคลอดในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน   

ฤกษ์คลอดบุตร 2557 ฤกษ์คลอดลูก 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมีนาคม 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนเมษายน 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกรกฎาคม 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนสิงหาคม 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกันยายน 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนตุลาคม 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤศจิกายน 2557

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนธันวาคม 255

Advertisements